Pěstouni mají právo na služby


 RaC

DaR
 

VÍTEJTE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
VĚNOVANÝCH
NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

Tyto informační stránky provozuje organizace Rozum a Cit, z.s. Jsou zde propojeny informační zdroje různých subjektů zabývajících se náhradní rodinnou péčí (NRP).

 Aktuálně!

02. 07. 2018
Asociace Dítě a Rodina, z. s. | Otevřený dopis vládě - petice:

Žádost o legislatvní změny, které zamezí umisťování nejmenších dětí do ústavní péče


Čtěte víc v přiloženém souboru:Otevřený dopis vládě

 
 

  Stránky vznikly v rámci projektu „Pěstouni mají právo na služby“ a propojují weby a organizace věnující se náhradní rodinné péči.